COVID-19

Regulamin uczestnictwa w treningach w okresie zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii

 1. W treningach brać udział mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (w szczególności: kaszel, katar, gorączka).
 2. Podstawą udziału w zajęciach jest złożenie przez opiekuna prawnego PRZED pierwszym treningiem oświadczenia COVID-19, którego wzór udostępniony jest na stronie Dokumenty.
 3. Opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia Trenera o wystąpieniu jakichkolwiek objawów chorobowych, kwarantannie, podejrzeniu kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19, lub innych sytuacjach mających (lub mogących mieć) wpływ na ochronę zdrowia innych uczestników zajęć. Dane kontaktowe dostępne są na stronie Kontakt.
 4. Zobowiązuje się trenera prowadzącego do dezynfekcji broni, pomocy treningowych i tym podobnych przed i po każdym treningu.
 5. W czasie treningu dostępne będą środki do dezynfekcji rąk. Korzystanie z nich jest obowiązkowe przed i po zajęciach.
 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w treningach:
  1. W przestrzeniach wspólnych (m.in. korytarze, szatnie, toalety) bezwzględnie obowiązuje noszenie masek ochronnych lub przyłbic.
  2. Opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko z treningu powinien, w miarę możliwości, nie wchodzić na teren obiektu. Jeżeli będzie to konieczne – dla opiekunów dostępny będzie wyłącznie dolny korytarz/przedsionek sali.
  3. Wstęp na salę treningową ma wyłącznie trener prowadzący, obsługa i wolontariusze oraz uczestnicy zajęć.
  4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania, w miarę możliwości, zasad dystansu społecznego.
  5. Uczestnicy zajęć, w tym trener prowadzący, zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po każdym treningu.
  6. Trener prowadzący zobowiązany jest do ograniczenia do niezbędnego minimum sytuacji zmniejszonego dystansu społecznego w czasie prowadzenia zajęć.
  7. Trener prowadzący zobowiązany jest, w miarę możliwości oraz w zależności od pogody, do wietrzenia sali treningowej w czasie zajęć.
 7. Zarząd Klubu ze względu na sytuację epidemiczną zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zawieszenia i/lub odwołania treningów oraz do czasowego zawieszenia zawodnika (-ów) w prawach udziału w zajęciach.
 8. W przypadkach wykraczających poza powyższy regulamin zastosowanie mają zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu w czasie zajęć treningowych należy do trenera prowadzącego. Wszystkie osoby (opiekunowie, wolontariusze, uczestnicy) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jego poleceń.
 10. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Klubu.

Data publikacji: 1.09.2020