Trenerzy

Marcin Matras

Instruktor sportu w zakresie szermierki (AWF Katowice), licencja PZSzerm 167/18/I; sędzia okręgowy w szabli, licencja nr OŚ/810904/0.
Wielokrotny medalista MP weteranów w szabli.