Licencje na rok 2019

Zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Szermierczego (źródło) prosimy o wydrukowanie i dostarczenie na trening wypełnionych formularzy. Znaleźć można je w zakładce Dokumenty lub pobrać w czasie treningu.

Niedostarczenie do PZSzerm odpowiednich dokumentów skutkować będzie brakiem licencji na rok 2019 a tym samym uniemożliwi udział w zawodach.