Zmiany w badaniach lekarskich!

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe rozporządzenia w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników. W skrócie: orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy wydać może lekarz POZ (rodzinny); orzeczenie ważne jest przez 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj;

Zmiana harmonogramu zajęć

Zgodnie z życzeniem zawodników od 11 marca zmianie ulega harmonogram zajęć – zajęcia ogólnorozwojowe odbywać będą się w czwartki, natomiast w poniedziałki szlifować będziemy umiejętności szermiercze.

Licencje na rok 2019

Zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Szermierczego (źródło) prosimy o wydrukowanie i dostarczenie na trening wypełnionych formularzy. Znaleźć można je w zakładce Dokumenty lub pobrać w czasie treningu.

Niedostarczenie do PZSzerm odpowiednich dokumentów skutkować będzie brakiem licencji na rok 2019 a tym samym uniemożliwi udział w zawodach.